آیپی سرور: SV.IRSamp.iR
  1. قوانین سرور

   قوانین مربوط به انجمن و سرور

   3
   ارسال
   • Ata001
  2. اطلاعیه ها

   اخبار و اطلاعیه های سرور

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  3. قوانین مدیریتی

   قوانین مربوط به تیم مدیریتی سرور

   3
   ارسال
   • Ata001
  4. قوانین شغل ها

   قوانین مربوط به شغل های اصلی ایران سمپ

   4
   ارسال
   • Ata001
  1. گزارش پلیر ها

   گزارش چیت، ابیوز و تخلفات انجام شده توسط پلیر ها

   291
   ارسال
   • NaViD
  2. گزارش ادمین ها

   گزارش ابیوز، سوءاستفاده و تخلفات انجام شده توسط ادمین های سرور

   141
   ارسال
   • Ata001
  1. درخواست آنبن

   در صورتی که محرومیت شما،؛ به اشتباه بوده است، در این قسمت، پست ایجاد کنید.

   27
   ارسال
   • Ata001
  2. طرح سوال

   مطرح کردن سوالات راجع به سرور

   37
   ارسال
   • Ata001