آیپی سرور: SV.IRSamp.iR

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. امروز
 2. هفته گذشته
 3. جدیدا
 4. spacer.png

  https://www.youtube.com/watch?v=7CWBl6Dub2I

  So this is my first video I hope you all like it

  My Settings

  Sens: 1.1 @ 400 dpi

  Res: 1920 x 1080 ( playing on 60hz )

  Rank Main: Diamond (since act 2)

  Song Denzel Curry - VENGEANCE | VENGEANCE ft. JPEGMAFIA, ZillaKami

 1. نمایش فعالیت های بیشتر